String Strike Pickers

Bluegrass bandet String Strike Pickers

Kontakta oss

Lars Wärn

073 733 78 74

0155– 24 80 96

 

Länk tips:

www.minasidor.info/bluegrasskoren

www.nukult.info

www.minasidor.info

www.tonett.nu/musikgrupper

 

 

 

För bokning & mer information kontakta