Bluegrasskören

Bluegrasshistorik

Bluegrassmusik historik

För att söka rötterna till dagens Bluegrassmusik och Amerikansk folkmusik tar vi oss tillbaka till 15-1600 talet då folk från Europa började invandra till det Nya landet (USA).

Invandrarna från Europa bosatte sig i bergen och började skriva musik om det vardagliga livet. Därav namnet country musik eller Mountains musik.  Country musiken var influerad av musiken från det gamla landet(Europa).

I början av 1900-talet började folk lyssna på den nya uppfinningen radio.

I radion spelades bl.a. countrymusik/Old time musik och på så vis spred sig countrymusiken över hela USA.

Några av de mest populära musikgrupper som spelades i radio på 20- och 30-talet var duettbrödraparet Charlie och Bill Monroe "The Monroe Brothers".

En av bröderna startade så småningom ett eget band.
Bill Monroe startade bandet “Bill Monroe & The Bluegrass Boys”.

Bandet var nyskapande och skapad ett nytt sound inom contrymusiken med sin hårt drivna musikstil med instrument som banjo, mandolin, bas, gitarr och fiol & Bluegrassmusikens karakteristiska stämsång & highlonesome singing.

Bluegrassmusiken influerades av de musikstilar som fanns i USA på 30-talet, bl.a. jazz, gospel, blues, indianmusik.

På 50 talet började folk benämna denna musik stil för bluegrassmusik och ”Bill Monroe” blev känd som ”The Father of Bluegrass”