Bluegrasskören

Bluegrasskören är kurser & musikgrupper i bluegrassmusik,,,,främst inom sång.

#En större kör eller en sånggrupp om 3-5 sångare.

#En workshop några timmar du vi lär oss 2-3 Bluegrass låtar

#Kursdagar då sångarna får cd skivor och stämsångs cd skivor/noter ev framträdande med musiker ev inspelning av cd skiva.

Vad är Bluegrasskören.

Frågor