Bluegrasskören

Kontakta oss

Körledare & ansvarig för Bluegrasskören är Kristina Alm

Kontakta Kristina på

0704 00 08 75

eller info@tonett.nu

 

Kristina Alm gillar bluegrassmusik och har ca 30 års erfarenhet av att spela Bluegrass och hålla kurser i Bluegrassång.

Kristina är lärare, varav ett ämne musik .

Kristina spelar Bluegrass instrumenten fiol och gitarr.

Kristina var den första personen i hela världen som fick ett Bluegrass in school stipendium utanför USA av IBMA.

Hon blev blivit inbjuden på och varit med på Bluegrass in school workshop hos IBMA i Nashville,

Kristina Alm är utbildad i Nashville /av IBMA till att lära ut om bluegrassmusik  i tex skolor.

 

Kursen/workshopen /stipendiet Bluegrass in school i Nashville arrangerad av IBMA / gäller för lärare.

 

International Bluegrass Music Association

https://ibma.org/

 

Stipendiet gör det möjligt för ett blegrassband att åka ut till en skola och spela bluegrass musik för eleverna på en skola.

Läs mer på www.tonett.nu/musikgrupper

Bluegrass in the School.

 

Kristina Alm var den första personen i hela världen utan för USA som fick ett Bluegrass in the School stipendium från IBMA. International Bluegrass Music Association.(år 1999)

Detta var möjligt då Kristina har två lärarexamen/ förskolläraraexamen samt grundskolläraraexamen. Samt ett stort intresse och kunnande för bluegrassmusiken.

För stipendiet åkte Kristina & bluegrassbandet  Blue River  ut till en skolklass och spelade och berättade för eleverna om bluegrassmusik.

 

Därefter har Kristina & bluegrassbandet String Strike Pickers framfört ett Bluegrass in the School program för ungdomar vid olika tillfällen bl.a med stöd från MOKs.
Även ”Bluegrass in the School”-bandet med Lasse Lindberg, Kristina Alm & Jimmy Lundgren har besökt skolklasser och berättat och framträtt med bluegrass-musik för elever i grundskolan.

 

Kristina har även varit i USA/Nashville på Bluegrass in The School workshop arrangerad av IBMA,

Nancy Cordwall är koordinator för workshopen. För att medverka på workshopen ska du vara lärarutbildad och ha intresse för bluegrassmusik.

 

 

Skulle Ni vara intresserade av att sponsra ett Bluegrass in the School program ?,,, dvs att ett Bluegrass band åker ut till t.ex. en skola och spelar och berättar om bluegrassmusik.

 

Hör gärna av Er med ev. frågor och för mer information